De toren die bij ons past

index“Voordat we besluiten om een toren te bouwen, moeten we kijken of we de middelen hebben. Het beeld van de toren geldt voor alle beslissingen. Voordat we een beroep kiezen moeten we kijken of we over de talenten beschikken die nodig zijn om het beroep met succes uit te oefenen. Voordat we keuzes maken die ons leven veranderen, moeten we even rustig de tijd nemen en erover nadenken of we daar ook gelukkig van worden. We moeten onszelf de vraag stellen of het perspectief dat we zien realistisch is of dat we onszelf iets wijs maken en een illusie najagen.

De toren is ook een symbool voor ons zelfbeeld. We moeten onze levenskeuzes zo maken dat ze overeenstemmen met het beeld dat we van onszelf hebben. (…) Bij de keuzes die we maken moeten we ervoor waken dat ze onze maat en ons vermogen niet te boven gaan. De middelen waarmee we bouwen zijn onze levensverhalen, onze talenten, maar ook onze littekens. Het is allemaal materiaal dat we bij de bouw kunnen inzetten. Door te kiezen nemen we verantwoordelijkheid voor ons leven. In plaats van te klagen tegenover anderen dat we te weinig middelen hebben, zouden we bereid moeten zijn om met de ons gegeven middelen de toren te bouwen die bij ons past. ” (1)

(1) p.21-22 De moed om te beslissen Anselm GrĂ¼n

Hoe is dat voor jou? Ik ben benieuwd naar je reactie.

Wil je keuzes maken die bij je passen? Ik vertel je graag hoe ik je daarbij kan helpen: info@luckylil.nl.

 

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin